Masz pytanie ? Zadzwoń!

tel. +48 (56) 651-00-87

mail: kancelaria@taxtor.pl


Mamy ofertę  dla małych średnich i dużych firm, mamy ofertę również dla Twojej firmy.


KORZYŚCI  ZE  STAŁEJ  WSPÓŁPRACY:

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa Klienta w rozliczeniach podatkowych
  • Korzystanie jednoczesnie z wiedzy wielu specjalistów za jedną opłatą
  • Ograniczenie nieterminowości wkonywanych prac
  • Wsparcie Klientów w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS
  • Oszczędność kosztów funkcjonowania firmy
  • Optymalizacja procesów zatrudnienia 

                                                                             ....... ponad 15 lat doświadczeń, a to się liczy .......  

 


 "Profesjonalizm , rzetelność i odpowiedzialność podstawą naszej działalnośc
i "

        Misją naszej działalności jest profesjonalne prowadzenie księgowości oraz bezpieczeństwo podatnika w rozwiązywaniu trudnych problemów prawa podatkowego, połączony z maksymalną optymalizacją zobowiązań podatkowych zgodnie z przepisami prawa.


                     
Firma  od 1995 roku  prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych  (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki prawa handlowego i cywilnego) w zakresie , doradztwa podatkowego, rachunkowości i obsługi kadr i płac oraz działalności szkoleniowej.

 Przy stałej obsłudze naszych Klientów dużą uwagę zwracamy na doradztwo podatkowe związane z optymalizacją zobowiązań podatkowych. 
 Firmom, które prowadzą obsługę finansowo-księgową we własnym zakresie proponujemy nasze specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa podatkowego, a w szczególności obsługę postępowań kontrolnych z zakresu podatków oraz prowadzenie postępowań sądowych w sprawach podatkowych (WSA, NSA). 

 Za nasze usługi ponosimy pełną odpowiedzialność zagwarantowaną odpowiednią polisą ubezpieczeniową z tytułu wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
 
       Kancelarią Doradztwa Podatkowego "TAXTOR" zarządza Piotr Kowalczyk  absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ( rocznik 1992 ) oraz Studiów Podyplomowych UMK w Toruniu  . Doradca Podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem  07485 , posiadający również  licencję Ministra Finansów uprawniającą do Usługowego Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych  numer 3337/97.
         Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych I Kadencji. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy w dużych  renomowanych podmiotach gospodarczych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.   Wieloletni praktyk współpracujący również z firmami szkoleniowymi województwa kujawsko-pomorskiego. Jego specjalizacją jest prawo podatkowe podmiotów gospodarczych  ( VAT , CIT , PIT) oraz postępowania i spory podatkowe, jak również reprezentacja podatnika przed sądami administracyjnymi.
       Jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych posiada wiele wygranych spraw podatkowych  zarówno przed Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi  jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
       Dzięki ekonomicznemu i praktycznemu podejściu do zagadnień prawa podatkowego potrafi znaleźć   i zastosować w praktyce, zgodne z obowiązującym prawem podatkowym,  optymalne rozwiązania biznesowe przynoszące wymierne korzyści ekonomiczne naszym Klientom .
 

        Pełnomocnikiem Kancelarii jest Beata Kowalczyk absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu posiadająca licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych numer 12854/99. Posiada wieloletnie doświadczenie w bankach i instytucjach finansowych związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych i projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się głównie  w rozliczeniach podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz w zakresie   zagadnień wywiązywania  się przedsiebiorców z obowiązków płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych. Dodatkowym obszarem jej zainteresowania są również zagadnienia  optymalizacji procesów zatrudnienia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.    

 

        Powierzone nam usługi wykonujemy w ramach kilkuosobowego, bieżąco szkolonego i nadzorowanego zespołu pracowników . Większość z nich posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz bogate doświadczenie praktyczne.
 

Współpracujące z nami  kancelarie prawne , notarialne czy biegli rewidenci poszerzają spektrum świadczonych przez nas usług.

....... ponad 15 lat doświadczeń, a to się liczy .......